There is no translation available.

Minister Finansów chce likwidacji zwolnienia parków narodowych z podatku od nieruchomości za grunty i budynki służące bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody. Zwolnienie to jest obecnie rekompensowane samorządom terytorialnym z budżetu państwa. Taki zamiar znalazł się w projekcie ustawy o realizacji ustawy budżetowej.

Minister zakłada, że budżet panstwa zaoszczędzi na tym 4 mln zł - które zapłacą parki narodowe. Uzasadnieniem jest, że "parki narodowe stały się od 1.01.2012 państwowymi osobami prawnymi, które prowadzą samodzielną gospodarkę finansową i mają dodatkowe źródła przychdów, w tym z prowadzonej działalności gospodarczej".

W 2011 r., podczas prac nad projektem ustawy, która od 1.01.2012 przekształciła parki narodowe w państwowe osoby prawne, Główny Konserwator Przyrody deklarował wielokrotnie, że przekształcenie to nie będzie prowadzić do zmniejszenia odpwiedzialności budżetu państwa za parki narodowe.