There is no translation available.

Poniżej podajemy, co dokładnie znalazło się w uzupełnieniu siedliskowej części sieci Natura 2000, przesłanym przez Polskę do Komisji Europejskiej na przełomie października i listopada. Mamy 22 nowe obszary, a 15 istotnie powiększono. Znacznie zmniejszono dwa obszary, dokonano też kilkudziesięciu innych korekt granic na wniosek RDOŚ. Szczególy będziemy analizować. Już wiadomo jednak, że tworzenie siedliskowej części sieci Natura 2000 wciąż nie zostało zakończone. Na liście nadal brakuje 4 obszarów i 1 powiększenia wynikających z konkluzji Seminariów Biogeograficznych. W wyniku postępu wiedzy, jest też uzasadnienie dla zgłoszenia 17 dodatkowych obszarów i kilku powiększeń. Po dokładnej analizie, nasze stanowisko przekażemy Komisji Europejskiej w formie Shadow List - update'2012.

Nowe obszary zgłoszone przez Polskę do Komisji:

1. Bezlist koło Gniewowa - PLH220102
2. Białowodzka Góra nad Dunajcem - PLH120096
3. Bór Jodłowy w Goli - PLH020107
4. Dolina Budkowiczanki - PLH160020
5. Dolina Słupi - PLH220052
6. Góra Dębowa koło Mławy - PLH280057
7. Jata - PLH060108
8. Jezioro Księże w Lipuszu - PLH220104
9. Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy - PLH320068
10. Jodłowice - PLH020106
11. Jodły Ostrzeszowskie - PLH300059
12. Klify i Rafy Kamienne Orłowa - PLH220105
13. Lemańskie Jodły - PLH240045
14. Leniec w Barbarce - PLH040043
15. Leniec w Chorągiewce - PLH040044
16. Łąki Dąbrowskie - PLH240041
17. Łąki w Jaworznie - PLH240042
18. Łąki w Sławkowie - PLH240043
19. Rynna Jezior Torzymskich - PLH080073
20. Sasanki w Kolimagach - PLH200025
21. Torfowiska nad Prosną - PLH100037
22. Źródliska Wzgórz Sokólskich - PLH200026

Istotne powiększenia istniejących obszarów:

- Dobromierz - PLH020034 - o 352 ha
- Dolina Kamiennej - PLH260019 - o kolonię nietoperzy
- Dolina Widawy - PLH020036 - o 733 ha w ramach kompensacji za modernizację Wrocławskiego Węzła Wodnego
- Kumów Majoracki - PLH060072 - o 115 ha
- Kwiatówka - PLH120056 - o 28 ha z dzwonecznikiem
- Na Policy - PLH120012 - o 490 ha
- Ostoja Czarnorzecka - PLH180027 - o 981 ha
- Ostoja Przemęcka - PLH300041 - o 3196 ha
- Ostoja Słowińska - PLH220023 - o 804 ha
- Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego - PLH120052 - o 2604 ha
- Równina Szubińsko-Łabiszyńska - PLH040029 - o 10 ha z leńcem
- Sztolnie w Leśnej - PLH020013 - o 21 ha, dopasowanie do przedmiotu ochrony
- Ujście Ilanki - PLH080015 - o 1050 ha
- Żmudź - PLH060075 - o 37 ha
- Żurawce - PLH060029 - o 5 ha

Istotne pomniejszenia istniejących obszarów:

- Ostoja w Dolinie Górnej Narwi - PLH200010 - "Wyłączenie terenów nie spełniających kryteriów zawartych w Dyrektywie Siedliskowej odnośnie do wyznaczania obszarów Natura 2000, przeprowadzone po uwzględnieniu uwag Rady Gminy Narewka w 2010 r. Powierzchnia obszaru ulega pomniejszeniu o 1216,6 ha"
- Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie - PLH140013 - o 127 ha "Zmiany granicy wynikają z prac nad projektem planu zadań ochronnych, podczas których stwierdzono, iż na części przedmiotowego obszaru, zarówno w momencie jego powoływania, jak i obecnie nie występują siedliska będące przedmiotem ochrony w obszarze"

Na liście nie znalazły się następujące obszaru do wyznaczenia ktorych Polska była zobowiązana ustaleniami Seminariów Biogeograficznych:

- Wydmy Kotliny Toruńskiej
- Krośnieńska Dolina Odry
- Uroczyska Puszczy Sandomierskiej
- Murawy na Poligonie Orzysz
- powiększenie obszaru Zatoka Pucka i Pólwysep Helski

... ani też żadne propozycje wynikające z najnowszych odkryć, jak np.:

- Drzesno
- Szczakowa
- Młaki nad Pogorią
- Sikory Juskie
- Kirszniter
- Torfowisko Serafin
- Kłocie Raciąskie
- Mechowiska Bembeńskie
- Mechowiska Orawskie
- Murawy nad Dolną Narwią
- Pogoria III
- Wożuczyn
- Grzmiąca
- Zbiornik na Oruni
- Sławków
- Łany
- Susły Jakubowskie
- powiększenie Dolina Debrzynki PLH300047
- powiększenie Ostoja Nadbużańska PLH140011
- powiększenie Przełom Wisły w Małopolsce PLH060045
- powiększenie Dolna Odra PLH320047
- kilka innych powiększeń potrzebnych dla ochrony nietoperzy