There is no translation available.

Główny Konserwator Przyrody, minister Janusz Zaleski, wysłał list do słowackiego Ministra Rolnictwa (odpowiedzialnego tam m. in za polowania), prosząc o wstrzymanie odstrzałów wilków w strefie 23 km od granicy z Polską. Minister zwrócił uwagę, że że specjaliści z obu krajów pracujący wspólnie w "grupie roboczej" (bojkotowanej jednak przez słowackie Ministerstwo Rolnictwa) zaproponowali wyznaczenie takiej strefy wolnej od polowań na wilki, a mimo to słowacki Minister Rolnictwa 30 października wydał zgodę na odstrzał 130 wilków, w tym 20 w pobliżu granicy z Polską.