There is no translation available.

26 listopada Komisja Europejska wydała decycje zatwierdzające 235 nowych obszarów "siedliskowych" Natura 2000 w Europie. Wśród zatwierdzonych, są duże obszary morskie - np. Dogger Bank na Morzu Północnym (ponad 12 tys. km2), 10 szwedzkich, łotewskich i estońskich nowych obszarów na Bałtyku oraz rozległe obszary morskie wokół Malty. Dodano także 116 nowych obszarów w Rumunii, 97 na Słowacji, 3 (ale ważne dla dużych drapieżników) w Bułgarii.

W tym powiększeniu nie ma obszarów polskich - dawniej (2009 r.) zgłoszone zostały już w komplecie zatwierdzone, a nowe Polska zgłosila dopiero pod koniec października 2012 r.

Szczegóły: europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-889_en.htm