There is no translation available.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska rozpoczyna konsultacje społeczne dot. propozycji zmian granic obszaru specjalnej ochrony ptaków Wielki Łęg Obrzański PLB300004. Zamiarem GDOŚ jest zmniejszenie obszaru, uargumentowane faktem, że w 2004 r. błędnie uznano znaczenie obszaru dla błotniaka zbożowego, który już wówczas tu nie występował.

Materiały konsultacji:
natura2000.gdos.gov.pl/aktualnosci/trwaja-konsultacje-dla-obszaru-wielki-leg-obrzanski