There is no translation available.

Na stronie:
ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_pl.htm
trwają prowadzone przez Komisję Europejską konsultacje europejskiej opinii publicznej, m. in. w sprawach:
- eksploatacji gazu łupkowego i związanychz tym obaw o zagrożenia środowiskowe
- rolnictwa ekologicznego (w tym GMO, dobrostanu zwierząt, elementów środowiskowych w takim rolnictwie)

Konsultacje narzędziem "Twój głos w Europie" polegają na zaznaczeniu oosbistego wyboru odpowiedzi w liczącym kilkanaście pytań formularzu. Może w nich wziąść udział każdy jako obywatel UE, a także każda organizacja. Wyniki sondażu nie są wiążace dla Komisji ale mogą ją utwierdzać lub hamować w jej zamierzeniach legislacyjnych.