There is no translation available.

Na stronie internetowej:
www.gdos.gov.pl/Articles/view/4448/
opubikowano propozycje zmian w listach chronionych roślin i grzybów, przygotowane na zlecenie GDOŚ przez PTOP "Salamandra".

12 marca GDOŚ organizuje w swojej siedzibie w Warszawie debatę w tej sprawie. 13 marca zapowiedziano podobną debatę dotyczącą ochrony gatunkowej zwierząt, jednak jak dotąd nie ogłoszono projektu zmian dotyczących tej grupy.

Propozycje zakladają oparcie list gatunków chronionych na dość jednoznacznych kryteriach (czego efektem są propozycje zmian na listach, rozległe zwłaszcza w przypadku grzybów i porostów), a także dość szerokie zróżnicowanie zakazów, jakie obowiązywałyby w stousnku do poszczególnych gatunków.