There is no translation available.

Na stronie internetowej:
www.gdos.gov.pl/ProjectCategories/viewProject/8/2/0/71/Materialy_do_pobrania
umieszczono formalnie zatwierdzone w dniu 12.12.2012 wytyczne GDOŚ do sporządzania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000