There is no translation available.

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych zapowiada organizację w czerwcu i lipcu 7 dwudniowych szkoleń z zakresu "najlepszych praktyk" w zakresie ochrony odpowiednio: mokradeł, ptaków szponiastych, sów dużych drapieżników, muraw kserotermicznych, gadów (żółwia błotnego, węża eskulapa, gniewosza) owadów (w lasach?). Organizator (dzięki finansowaniu z LIFE+) zapewnia uczestnikom darmowe zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz transport w trakcie drugiego dnia szkolenia w terenie; zgłoszenia przyjmowane są wg kolejności. Cykl ma być później jeszcze kontynuowany.
Terminy, tematy i szczegóły na:
www.bestpractice-life.pl/szkolenia/zapraszamy-na-szkolenia.htmlUniwersytet Wrocławski od jesieni 2013 r. uruchamia studia II stopnia (magisterskie policencjackie) w specjalności Biologia Lasu. Jest to specjalność nie oferowana przez żadną inną uczelnię w Polsce. Więcej na:
www.las.biol.uni.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=section&id=18&Itemid=60