There is no translation available.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowało i konsultuje wewnętrznie projekt nowego programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Ważne założenia w tym projekcie to m. in:

- wsparcie dla ochrony przyrody ujęte w projekcie, ale ograniczone do parków narodowych i obszarów Natura 2000;
- jednak, z możliwości tego wsparcia z POiIŚ miałby być wyłączone te części obszarów Natura 2000, które pokrywają się z parkami krajobrazowymi!
- instytucją wdrażającą w zakresie przyrody nie ma być CKPŚ;
- mocne wsparcie dla farm wiatrowych;
- mopcne wsparcie dla inwestycji umacniania brzegu morskiego;
- zamiar wsparcia dla budowy małych i dużych zbiorników retencyjnych, mimo formalnych deklaracji o konieczności zachowania zgodności z ramową dyrektywą wodną i dyrektywami przyrodniczymi.