There is no translation available.

GDOŚ przystąpił do prac legislacyjnych do prac nad rozporządzeniami Ministra, przekształcającymi "siedliskowe" obszary Natura 2000 z Obszarów Mających Znaczenie dla Wspólnoty w Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk. Obecnie obszray te funkcjonują na podstawie decycji Komisji Europejskiej, a docelowo mają być wydane rozporządzenia Ministra Środowiska, określające dla każdego z nich - granice i przedmioty ochrony.

Choć te rozporządzenia w zasadzie są formalnością (nie mogą w zasadzie różnić się treścią od tego, co Polska zaproponowała Komisji Europejskiej do zatwierdzenia), to ważne jest, by ew. błędy i braki w wyznaczeniu granic i w SDF obszarów Natura 2000, a także nowe odkrycia uzasadniające dodanie gatunków/siedlisk jako przedmiotów ochrony, zostały jak najszybciej (do ok. początków czerwca) zasygnalizowane GDOŚ, tak by mogły zostać uwaględnione przed wydaniem odpowiednich ropzorządzeń - później zmiana tego będzie bowiem znacznie trudniejsza.