There is no translation available.

26 czerwca Parmalent Europejski i Komisja Europejska przy współpracy prezydencji irlandzkiej osiągnęły polityczne porozumienie co do instrumentu finansowego LIFE w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020.

Nieodliczalny VAT i koszty peronelu mają pozostać, jak dotychczas, kosztami kwalifikwoanymi (Komisja proponowała pierwotnie, by nie zezwalać na ich finansowanie). 25% budżetu LIFE ma być przeznaczone na zagadnienia klimatyczne, ale 55% z pozostałych środków ma być wiążaco przeznaczone na ochronę przyrody, z możliwością podniesienia tego progu w przyszłości do 65%. LIFE będzie finansował 60%, a nie jak dotąd 50% kosztów kwalifikowanych projektów. LIFE będzie dostepny także w tzw. terytoriach Zamorskich (m. in. Bermudy, Antyle Hlenderskie, kajmany, Polinezja Francuska, Reunion, Falklandy, Grenlandia i in.).

Niepewny pozostaje wciąż budżet przyszłego LIFE, a także zasady rezalizacji tzw. 'projektów zintegrowanych' - dużych projektów do wdrażania przez rządy państw członkowskich UE, mogących odbierać finansowanie dostepne na konkursz zwykłych projektów.