There is no translation available.

Europejska Agencja Ochrony Środowiska opublikowała raport z europejskiego monitoringu motyli łąkowych za okres 1990-2011, opartego na danych z 19 państw (niestety, bez Polski, choć udział wzięły np. Niemcy i Litwa; uwzględniono też niektóre obszary Ukrainy i Rosji).

Synteycznym wskaźnikiem monitoringowym był tzw. Euroepan European Grassland Buterfly Indicator - wskaźnik syntetyzujący monitorowane w terenie trendy populacji gatunków motyli wybranych jako wskaźnikowe: karłątek kniejnik, strzępotek ruczajnik, przestrojnik jurtina, osadnik megera, modraszek ikar, czerwończyk żarek, zorzynek rzeżuchowiec, przeplatka aurinia, modraszek kordyon, modraszek semiargus, karłątek akteon, modraszek adonis, modraszek nausitous, modraszek arion, modraszek malczyk, powszelatek sertor, powszelatek brunatek.

Dane wykazują zachodzący w całej Europie dramatyczny i ciągły spadek indeksu, który jest obencie na poziomie ok. 50% stanu wyjściowego z lat 90-tych XXw., co świadczy o zaniku poszczególnych gatunków na badanych stanowiskach lub o znacznym zmniejszaniu się ich liczebności. Pomimo podejmowanych starań na rzecz "bardziej ekologicznego rolnictwa w Europie", programów rolnośrodowiskowych itp., nie widać na razie zahamowania tego trendu. Jako przyczynę, wskazuje się zanik ekstensywnego użytkowania łąk - w miejsce którego następuje albo ich porzucanie, albo intensyfikacja zagospodarowania i użytkowania.

Raport (po ang.) na:
www.eea.europa.eu/publications/the-european-grassland-butterfly-indicator-19902011

Krótka informacja (po ang.) na:
www.eea.europa.eu/highlights/populations-of-grassland-butterflies-decline