There is no translation available.

Na portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego został zamieszczony projekt rozporządzenia rolnośrodowiskowego na lata 2014-2020:
legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12269350/katalog/12276308

Projekt określa w szczególności:
- pakiety nowego programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego, ich wymogi i stawki,
- wspierane tradycyjne odmiany roślin (w tym drzewa owocowe) i zwierząt,
- sankcje za poszczególne uchybienia wymogom,
- sposób funkcjonowania systemu

Minister prosi o uwagi i wnioski do 23 lutego, wyjaśniając że musi wyznaczyć tak krótki termin, bo rozporządzenie powinno wejść w życie do 15 marca (aby móc w terminie otworzyć możliwość składania wniosków w 2015 r.).