There is no translation available.

Komisja Europejska opublikowała (po angielsku) wytyczne "Guidelines on Wilderness in Natura 2000 - Management of terrestrial wilderness and wild areas within the Natura 2000 Network".

Wytyczne przedstawiają relacje między założeniami sieci Natura 2000 a nurten ochrony i odtwarzania "obszarów dzikich" (wilderness, wild areas) oraz stosowania ochrony biernej - wskazując, że między tymi podejściami nie ma konfliktu, a ochrona bierna i pozostawianie dużych obszarów spontanicznym procesom przyrodniczym są niekiedy - choć nie zawsze - dobrymi sposobami osiągania celów sieci Natura 2000.

Link:
ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/wilderness/index_en.htm
Link bezpośredni do pdf:
ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/wilderness/pdf/WildernessGuidelines.pdf