There is no translation available.

Las Górkowski.

Województwo pomorskie, gmina Wicko, nadleśnictwo Lębork.

Silnie przekształcone torfowisko o powierzchni ok. 100 ha, położone na pd-zach. od miejscowości Górka. Otoczone łąkami, w całości jest zajęte przez zdegradowane bory i brzeziny bagienne, nasadzenia olszy i świerka, miejscami na potorfiach. Rezerwat przyrody utworzony w 1984 r.