Wiadomości KP

There is no translation available.

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli „Przebieg procesu legislacyjnego dotyczącego projektu rozporządzenia w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz sprawowanie nadzoru nad jego działalnością”. Streszczenie oraz pełny…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

5 października 2022 Dyrektor RZGW w Poznaniu skierował do właścicieli obwodów rybackich pismo zawierające m. in.: „jako właściciel wody wprowadzam ograniczenia w stosowaniu zanęt…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

5 października 2022 r. RDOŚ w Szczecinie uznał za rezerwat przyrody „Cisy Sosnowickie im T. Szeszyckiego” obszar 4 ha w gminie Przybiernów i w nadleśnictwie…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

Na stronach Instytutu Ochrony Środowiska opublikowano "Wstępny raportu zespołu ds. sytuacji na rzece Odrze", podsumowujący stan wiedzy na temat katastrofy ekologicznej na Odrze, do jakiej…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

22 czerwca Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w „sprawie słowackiego głuszca” tj. w sprawie C‑661/20, dotyczącej zagrożeń dla głuszca w obszarach Natura 2000 desygnowanych dla…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

Na stronie internetowej http://natura2000.gdos.gov.pl/pojawiła się informacja o konsultacjach z gminami kolejnych zmian w sieci obszarów siedliskowych Natura 2000. Konsultacje takie oznaczają wolę…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

W czasopiśmie Chrońmy Przyrodę Ojczystą (tom 78, zeszyt 2 – lato 2022) opublikowano uaktualnioną Czerwoną Listę Kręgowców Polski, autorstwa prof. Z. Głowacińskiego.

 

W zakresie ptaków…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Bartłomiej Obajtek, podjął decyzję o rezygnacji przez RDLP w Gdańsku z utrzymywania certyfikatu  odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC. Z…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

Jak informowaliśmy kilkukrotnie we wcześniejszych Wiadomościach, Forest Srewardship Council (FSC) od 2018 r. lat pracuje nad nowelizacją Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski, co…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

5 lipca 2022 r. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wydał zarządzenie nr 58, wprowadzające do stosowania, od 1 września, „Wytyczne do zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji…

Czytaj więcej...

Subcategories