Wiadomości KP

There is no translation available.

22 czerwca 2022 r., Komisja Europejska, wykonując jeden z punktów Strategii Ochrony Różnorodności Biologicznej UE do 2030 r., przedstawiła projekt Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

Nakładem Fundacji WWF Polska ukazało się II wydanie książki „Drugie Zycie Drzewa”. Jest dostępne także w wersji elektronicznej (PDF).

„Drugie Zycie Drzewa”, autorstwa J.M. Gutowskiego,…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

Na portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego ogłoszono projekt „ustawy usprawniającej”, zmieniającej ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

Aktualnie trwa procedura inwestycyjna zmierzająca do budowy dwóch nowych odcinków klasy ekspresowej w ciągu drogi krajowej nr 16: Mrągowo-Ełk i Ełk-Knyszyn w północno-wschodniej Polsce. Oba…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

W dniu 6 marca 2022 r., w wieku 69 lat, zmarł Włodzimierz Rudawski– doskonały przyrodnik, leśnik, jeden z członków założycieli Klubu Przyrodników, nasz Kolega…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

16 lutego 2022 r. Forest Srewardship Council (FSC Intenational) zakomunikowało, że rozwiązuje Grupę Opracowującą Standard FSC dla Polski. 10-osobowa grupa, w skład której wchodzili 3…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

25 stycznia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę wyrażającą zgodę na przekazanie Komisji Europejskiej listy zmian w sieci obszarów siedliskowych Natura 2000. O projekcie tych…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

14 lutego 2022 weszła w życie zmiana ustawy o lasach i ustawy o ochronie przyrody z dnia 17 listopada 2021 r.

Zmiana jest reakcją na…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

Na portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego udostępniono 2.02.2022 projekt ustawy o parkach narodowych. Nietransparentne prace nad tą ustawą trwały w Ministerstwie Środowiska, a później w Ministerstwie…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

Komisja Europejska opublikowała ostateczną wersję dokumentu „Criteria and guidance for protected areas designations” (w języku angielskim):

Wytyczne odnoszą się do przyjętych w 2020 r. przez…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

1 lutego 2022, po ponad roku od rytualnych konsultacji społecznych projektu, wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

1 lutego 2022 wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów „w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego”, zmieniające granice Parku i otuliny. Włączono do parku ok 63-hektarową enklawę…

Czytaj więcej...

Subcategories