Wiadomości KP

There is no translation available.

 

3 listopada 2021 r. rząd Słowacji przyjął rozporządzenie uznające 76 obiektów leśnych na Słowacji, o łącznej powierzchni 6,5 tys. ha, za rezerwaty przyrody pod…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

22 listopada 2021 r. zmarła prof. Janina Jasnowska (1925-2021), wybitna przyrodniczka zachodniopomorska, badaczka torfowisk, autorka ponad 200 publikacji   naukowych; współtwórczyni Drawieńskiego Parku Narodowego i kilkudziesięciu…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

W październiku b.r. informowaliśmy o opublikowaniu raportu, porównującego proponowany "program środków" w projektach aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach z potrzebami zidentyfikowanymi w Krajowym…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

Pieniądze Wspólnej Polityki Rolnej w 2022 będą mogły być użyte na  „prace związane z budową lub przebudową urządzeń wodnych i hydrotechnicznych na ciekach, uzgodnione z…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

Jak wiadomo, w  przyjętej w 2020 r.przez Komisję Europejską, a następnie przez państwa członkowskie UE, Strategii na rzecz Bioróżnorodności 2030 „Przywrócić przyrodę do naszego…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

RDLP w Łodzi postanowiła nie wdrażać działań korygujących stwierdzone naruszenia wymogów tzw. standardu odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC i tym samym zrezygnować z certyfikatu FSC.

Certyfikat…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

Fundacja EkoRozowju, w ramach finansowanego z LIFE przedsięwzięcia „Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy”, wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektury Krajobrazu, opracowała i opublikowała propozycje standardów postępowania z…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

28 maja 2021 r., bez większego szumu medialnego, weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa w sprawie określenia gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym oraz…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

Burmistrz Miasta Piechowice prowadzi konsultacje społecznez mieszkańcami Piechowic na temat ewentualnego powiększenia Karkonoskiego Parku Narodowego. Konsultacje trwają do 8 listopada 2021 r.  i mają „niewiążący…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

Grudzień 2021 r. to data, do której w każdym z państw UE powinny być ustanowione kolejne (drugie już) aktualizacje planów gospodarowania wodami w dorzeczach (tzw.…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

W serwisie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dostępna jest informacja o kolejnych, zamierzonych zmianach granic siedliskowych obszarów Natura 2000, które GDOŚ od lipca b.r. konsultuje z…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

Do 15 września 2021 trwają jeszcze konsultacje II wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Plan jest analogiem obecnego PROW. Projekt…

Czytaj więcej...

Subcategories