There is no translation available.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania w pliku ZIP  (dotatkowo tu załączniki).