There is no translation available.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - w pliku PDF.