Przetargi i zapytania ofertowe

There is no translation available.

 

2020-08-22. Zapytanie oferenta i odpowiedź Zamawiającego PDF

2020-08-26. Infomacja z otwarcia ofert. PDF

2020-09-03. Zawiadomienie o wyborze oferty. PDF

 

 


Ogłoszenie o zamówieniu

Świebodzin, dnia 12.08.2020…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

18.08.2020 r.

Unieważnienie przetargu z powodu braku ofert.

 


OGŁOSZENIE II

Świebodzin, dnia 03.08.2020 r.

 

Klub Przyrodników,

ul. 1 Maja…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

Na postawie pkt. XV.4.c Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w związku z tym, iż nie została złożona żadna oferta w przetargu zawiadamiam,…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

02.09.2019 r.


ZAPYTANIE ofertowe (plik DOC)

Załącznik nr 2 - wzór raportu z audytu

 

Formularz online do składania ofert

czas składania ofert minął.…

Czytaj więcej...