There is no translation available.

Aktualna wersja propozycji utworzenia nowych bądź powiększenia istniejących rezerwatów w województwie dolnośląskim liczy 159 obiektów. Lista ma charakter roboczy i jest punktem wyjścia do dyskusji o potrzebie dodania, usunięcia, bądź uszczegółowienia granic poszczególnych obiektów. Stopień rozpoznania obiektów zasługujących na ochronę rezerwatową na terenie Dolnego Śląska jest nierównomierny - obok obszarów dobrze rozpoznanych, jak np. Góry i Pogórze Kaczawskie, Dolina Odry lub Sudety Wschodnie, istnieją rejony, jak np. Sudety Zachodnie i Wzgórza Trzebnickie, dla których wciąż nie posiadamy reprezentatywnych danych. Konsultacje proponowanej listy obiektów chcielibyśmy zakończyć w 2022 r. Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z koordynatorami (e-mail: surnia[at]wp.pl).Mapę można także przeglądać w serwisie UMap na pełnym ekranie.