There is no translation available.

Informacja na temat XXXIX Zjazdu i Walnego Zgromadzenia

Członków Klubu Przyrodników

 

 

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Klubu do udziału w XXXIX Zjeździe i Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu Przyrodników, które odbędą się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych woj. wielkopolskiego w Lądzie nad Wartą, w dniach 01.04. - 03.04.2022r.

Walne Zgromadzenie Członków Klubu odbędzie się w sobotę 2 kwietnia o godzinie 9 00.

W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie rozpocznie się w drugim terminie o godz. 10.00, natomiast o godz. 9.00 rozpoczniemy prezentację programu Zjazdu z godz. 11.30.

Program Zjazdu | PDF

Program Walnego Zgromadzenia obejmuje:

  • wybór przewodniczącego i sekretarza obrad,
  • wybór komisji skrutacyjnej,
  • sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu w roku 2021,
  • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
  • wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej
  • dyskusję nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał,
  • wręczenie dorocznych nagród „Orle Pióro”
  • dyskusję i zatwierdzenie planu pracy na rok 2022,

Zapraszamy.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 20.03.2022 r. | KARTA ZGŁOSZENIA

 

Zarząd Klubu