There is no translation available.

Informacja na temat XL Zjazdu i Walnego Zgromadzenia

Członków Klubu Przyrodników

 

 

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Klubu do udziału w XL Zjeździe i Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu Przyrodników, które odbędą się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych woj. wielkopolskiego w Chalinie, w dniach 10.03.-12.03.2023r.

Chętnych zapraszamy również do przesyłania propozycji własnych referatów do dnia 10 lutego br. na adres mailowy Klubu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Walne Zgromadzenie Członków Klubu odbędzie się w sobotę 11 marca o godzinie 9 00. W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie rozpocznie się w drugim terminie o godz. 10.00, natomiast o godz. 9.00 rozpoczniemy prezentację programu Zjazdu z godz. 11.30. Program Zjazdu zostanie wkrótce zamieszczony na naszej stronie internetowej.

Program Walnego Zgromadzenia obejmuje:

  • wybór przewodniczącego i sekretarza obrad,
  • wybór komisji skrutacyjnej,
  • sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu w roku 2022,
  • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
  • dyskusję nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał,
  • wybory Komisji Rewizyjnej,
  • wręczenie dorocznych nagród „Orle Pióro”
  • dyskusję i zatwierdzenie planu pracy na rok 2023.

 

Zarząd Klubu