There is no translation available.

 W sobotę 3 marca, w Świebodzińskim Domu Kultury odbędzie się XXV Lubuski Konkurs Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Tematyka konkursu, jak co roku, obejmować będzie wiedzę z zakresu rozpoznawania krajowych gatunków roślin i zwierząt, ich biologii, a także podstaw współczesnej ekologii i ochrony przyrody. Temat wiodący tegorocznego konkursu, będący zarazem tematem konkursu ponadregionalnego, który odbędzie się w tym roku w Poznaniu, brzmi: „Tatrzański Park Narodowy”. Zarówno w teście jak i w finale tematu tego dotyczyć będzie około 1/3 pytań.

Konkurs rozpocznie się o godz. 10.00 i jak co roku będzie się składał z testu pisemnego, oraz części ustnej, do której zakwalifikuje się 10 zwycięzców testu. Finaliści, oraz osoby które zajmą w teście dziesięć kolejnych miejsc, wezmą udział w konkursie regionalnym. Na zwycięzców konkursów czekają atrakcyjne nagrody.

Oprócz turnieju indywidualnego prowadzić będziemy klasyfikację zespołową. Zespół, pod opieką jednego opiekuna, liczyć może od 3 do 6 osób. Do klasyfikacji drużynowej zaliczać będziemy wyniki trzech najlepszych członków zespołu. Klasyfikacja drużynowa będzie prowadzona odrębnie dla gimnazjów i szkół podstawowych. 

Na zgłoszenia uczestnictwa z podaniem imion i nazwisk uczestników, nazwy i adresu szkoły oraz imienia i nazwiska opiekuna oczekujemy do 14 lutego. Zgłoszenia należy przesłać pocztą, faxem lub mailem na podane powyżej adresy.

Testy z poprzednich lat znaleźć można w tym miejscu (ZIP, 5 mb).

 Zapraszamy!

{moscomment}