Partnerzy projektu:

 • Klub Przyrodników
 • Park Narodowy Gór Stołowych
 • Nadleśnictwo Jugów
 • Nadleśnictwo Kamienna Góra
 • Nadleśnictwo Świdnica
 • Nadleśnictwo Wałbrzych

Projekt jest współfinansowany przez:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
  za pomocą V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
  wdrażanej przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej