Na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego: legislacja.rcl.gov.pl
zamieszczono przedstawione przez Ministra Środowiska projekty rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami dla dorzeczy oraz Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Same plany w wersji uznanej przez KZGW za finalną i przekazanej Ministrowi Środowiska, celem przyjęcia przez Radę Ministrów, umieszczono na serwerze Ministerstwa Środowiska pod linkami, które należy sobie odszukać w pliku Worda zamieszczonym w RPL. Minister Środowiska oczekuje na uwagi w ciągu 14 dni, co oznacza kolejne "okno konsultacyjne" tych planów.

Na stronie RZGW Poznań:
www.poznan.rzgw.gov.pl/aktualnosci/717-plan-utrzymania-wod-dla-regionu-wodnego-warty-konsultacje-spoleczne
zamieszczono projekt planu utrzymywania wód dla obszaru RZGW w Poznaniu. Konsultacje trwają do 21 października.

Pod adresem FTP:
gliwice.rzgw.gov.pl/obwieszczenia/2015_10/
zamieszczono projekt planu utrzymywania wód dla obszaru RZGW w Gliwicach. Konsultacje trwają do 26 października.