Jak informowaliśmy poprzednio, w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych powstała koncepcja przyłączenia parków narodowych do Lasów Państsowych i utworzenia Państwowego Gospodarstwa Przyrodniczego.  Mimo zasadniczych wad tej koncepcji, nie można jednak zaprzeczyć że formula fuknkcjonowania parków narodowych wymaga jakiegoś rozwiązania wobec zapowiadanej reformy finansów publicznych i likwidacji gospodarstw pomocniczych, a także w obliczu wciąż odnawiających się problemów z korzystaniem przez jednostki budżetowe ze środków pomocowych (WFOŚiGW, NFOŚiGW, EkoFudndsz, środki unijne, w przyszłości środki Funduszy Strukturalnych).


Grupa specjalistów z zakresu ekonomii i prawa opracowała i przesłala premierowi projekt alternatywnego rozwiązania problemu. Szczegóły w pliku ZIP.