Jak informowaliśmy poprzednio, Ministerstwo Środowiska poprawiło wreszcie dane o obszarach Natura 2000 przesłanych dotychczas do Komisji Europejskiej, prezentowane na oficjalnej stronie www.mos.gov.pl/natura2000 

W związku z licznymi pytaniami, informujemy że dane te dostępne są w wyszukiwarce - aplecie Java, dostępnej na przykład pod URL:  http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/proste.php

Według naszej wstępnej analizy, lista obszarów zamieszczonych w serwisie MŚ obecnie prawie dokladnie odpowiada liście obszarów wysłanych do Komisji. "Prawie" czyni jednak pewną różnicę, ponieważ z nienznanych przyczyn zginęły na przykład Góry Słonne, Ostoja Jaśliska, Dolina Białki i Beskid Mały (przesłane Komisji w marcu 2007).

Rzeczą na którą warto zwrócić uwagę, są nowe granice obszarów z 2004 roku. Prezentowane w serwisie granice obszarów bazują obecnie w większości na tzw. "Uszczegółowieniu Techmexu", wykonanym na zlecenie MŚ wiosną 2006 r. Tych uszczególowionych i nieco zmodyfikowanych granic Ministerstwo dotąd nie chciało udostępniać. W stousnku do starej wersji przesłanej Komisji Europejskiej w 2004 r., są zmiany zaówno na plus jak i na minus, generalnie jednak większość zmian jest sensowna i zasadna. Staramy się potwierdzić, czy nowe granice zostały także oficjalnie notyfikowane Komisji.

Są jednak także negatywne zmiany o ewidentnie "politycznym" podłożu - np. wycięcie terenów pod gazoport w Świnoujściu albo terenów na Szyndzielni w Beskidzie Śląskim. 

Warto zwrócić uwagę, że granice obszarów są w serwisie prezentowane dwojako: w przeglądarce - aplecie Java oraz jako galeria map pdf. Obie wersje NIE ZAWSZE są tożsame (patrz np. Beskid Śląski).

Prosimy wszystkich zainteresowanych obszarami Natura 2000 o obejrzenie nowych wersji "swoich" obszarów i o ewentualne przesłanie nam uwag.

{moscomment}