Minęło trzynaście lat od ukazania się pierwszego wydania Poradnika Lokalnej Ochrony Przyrody, w międzyczasie – w
latach 1997 i 2000 - ukazały się dwa kolejne. Wszystkie, co rzadko zdarza się w przypadku tego typu publikacji, rozchodziły się w ciągu kilku miesięcy.  Mimo, że coraz więcej informacji znajdujemy obecnie w internecie, zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu lokalnej ochrony przyrody, zgromadzoną w jednym miejscu, na nowy „Poradnik”,  jest ciągle duże. Po ośmiu latach od ostatniego wydania, chcąc choć w części potrzeby te zaspokoić, wydaliśmy kolejne, czwarte wydanie. Zachowaliśmy układ i zasadniczy zrąb treści, w tym nawet niektóre fragmenty, które dziś mogą wydawać się Czytelnikowi nieco przestarzałe. Postaraliśmy się jednak wymienić na aktualne te informacje, które zmieniły się od czasu ostatniego wydania. Przeredagowaliśmy treść i układ niektórych rozdziałów, starając się by były one bardziej czytelne, przystające do nowych czasów, zasobne w informacje i nadające się do praktycznego zastosowania. Nowy lub na nowo zorganizowany tekst stanowi ponad 1/3 obecnego wydania książki. Dzięki temu jest ona także znacznie obszerniejsza niż wydania poprzednie - zawiera 392 strony. Czwarte wydanie ukazało się w końcu roku 2008 w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej przez Fundusz Współpracy. Egzemplarze z wykonanego w początkach roku dodruku oferujemy Państwu w naszym sklepiku.