Koalicja 10 polskich organizacji pozarządowych - beneficjentów europejskiego funduszu LIFE, finansującego ochronę przyrody - działa na rzecz wzmocnienia mechanizmów tego instrumenmtu finansowego. W dwóch listach, wysłanych do Ministra Środowiska, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Stałego Przedstwicielstwa Polski przy Komisji Europejskiej, organizacje apelują wspólnie o zajęcie na forum europejskim stanowiska na rzecz:
- odrzucenia zamysłu Komisji Europejskej, by VAT oraz koszty stałego personelu nie były kwalifikowane w projektach LIFE,
- zwiększenia poziomu finansowania projektów LIFE do minimum 80%,
- zwiększenia budżetu LIFE do 1% budżetu UE i zwiększenia publi przeznaczonej na "projekty indywidualne"

Działania polskich NGO są zbieżne ze stanowiskiem dużych europejskich organizacji pozarządowych skupionych w Europejskim Forum Siedliskowym (BirdLife, CEEWeb, EEB, WWF i in.). Podobne koalicje organizcaji pozarządowych działają na rzecz LIFE w innych krajach, np. w Rumunii.

W załączniku stanowiska koalicji polskich NGO - z 1 lutego 2012 r. (pismo) i z 22 lutego 2012 r. (pismo + załącznik)