Sąd Rejonowy w Myśliborzu Oddział Zamiejscowy w Choszcznie, wydał dziś wyrok w sprawie obywateli Belgii - Oliviera Deplorte i Alexa Denie - którzy 10 grudnia 2011 r. uczestnicząc w polowaniu zbiorowym zorganizowanym przez Nadleśnictwo Głusko (Puszcza Drawska, woj. zachodniopomorskie, otulina Drawieńskiego Parku Narodowego i obszar Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046), zastrzelili każdy po jednym wilku (tłumacząc się potem, że rzekomo pomylili z jenotami).

Sąd uznał obu oskarżonych za winnych przestępstwa z art 181.3 k.k. (umyślne zabicie zwierzęcia chronionego powodujące istotna szkodę przyrodniczą) i skazał każdego z nich na 3 miesiące więzienia w zawieszeniu na 3 lata, 20 tys. zł. grzywny i 8 tys zł. nawiązki na rzecz NFOSiGW. Wyrok jest nieprawomocny.