9 marca w Brukseli, obradować będzie Rada UE d/s środowiska, czyli konwent ministrów środowiska państw członkowskich UE z udziałem komisarzy środowiska, klimatu oraz zdrowia i konsumentów. Rada może podjąć decyzje na ważne dla środowiska tematy:
- "mapy drogowej" dojścia w Europie do 2050 r. do konkurencyjnej, opartej na efektywnym wykorzystaniu zasobów, gospodarki niskowęglowej, a tym samym redukcji emisji Co2 o 80-90% (w tej sprawie Polska jest jednym z "głównych hamulcowych),
- stanowiska UE po grudniowej konferencji klimatycznej w Durbanie,
- szczegółów co do przyszłości mechanizmu finansowego LIFE+ (tu stanowisko Polski będzie chyba 'na rzecz przyrody'),
- stanowiska UE na konferencję Narodów Zjednoczonych na temat zrównoważonego rozwoju "Rio +20",
- propozycji regulacji zezwalającej krajom UE na zakazywanie stosowania GMO na całości lub części swojego terytorium (Polska generalnie chce takiej możliwości).