W serwisie internetowym Klubu Przyrodników zamieściliśmy nasze stanowiska w sprawie:

- Programu Ochrony Przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły (zatwierdzonego uchwałą Rady Ministrów z 9 sierpnia 2011 r.). W naszej ocenie Program został przyjęty z naruszeniem prawa europejskiego i polskiego - i jest w systematyczny sposób niezgodny ze zobowiąznaiami, jakie Polska ma względem swoich wód na mocy Ramowej Dyrektywy Wodnej i Prawa Wodnego

www.kp.org.pl/pdf/stanowiska/inne/20120505 stanowisko_kp_progr_gorna_wisla.pdf

- Wykorzystania w Polsce środków Funduszu Solidarności UE, przyznanych Polsce po powodziach 2010 r. W naszej ocenie środki FS użyte na prace w rzekach zostały w bardzo licznych przypadkach wydatkowane z naruszeniem prawa polskiego i europejskiego, a także niezgodnie z umową grantową Funduszu

www.kp.org.pl/pdf/stanowiska/inne/20120507 stanowisko_KP_fundusz_soliarnosci.pdf