Wiadomości KP

W obecnym Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają od 2016 r. (a w niektórych aspektach nawet od 2014 r.) prace nad „przedsięwzięciem legislacyjnym UD39” tj. pakietem różnych zmian w ustawie o…

Czytaj więcej...

21 marca 2023 r. Komisja Europejska opublikowała (po angielsku) Wytyczne wyznaczania, kartowania, monitoringu i ścisłej ochrony lasów pierwotnych (primary forests) i starolasów (old-growth forests) w UE.

Głównym, oczekiwanym od dawna…

Czytaj więcej...

Parlament Europejski 14 marca 2023 r. przyjął 479 głosami za, przy 97 przeciw (w tym wszystkich 27 polskich europarlamentarzystów PIS) i 43 wstrzymujących się, projekt zmiany tzw. Rozporządzenia LULUCF  (Rozporządzenie…

Czytaj więcej...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), w ramach programu priorytetowego Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo, wsparł kwotą 350…

Czytaj więcej...

Albański premier Edi Rama oraz Pani Minister Turystyki i Ochrony Środowiska Mirela Kumbaro ogłosili decyzję o uznaniu rzeki Vjosa w Albanii parkiem narodowym o powierzchni ok. 12,7 tys. ha. Ma…

Czytaj więcej...

Do 17 marca RDOŚ w Białymstoku konsultuje publicznie ekspertyzę dotyczącą opracowania modelu gospodarowania wodą w obszarze Natura 2000 Bagno Wizna PLB200005, wykonaną na zlecenie RDOŚ przez Biuro Urządzania Lasu i…

Czytaj więcej...

Jak wiadomo, od 2016 r. Klub Przyrodników, we współpracy z kilkoma innymi organizacjami, realizuje przedsięwzięcie „Rezerwaty przyrody – czas na come back”, polegające na gromadzeniu informacji o obiektach zasługujących na…

Czytaj więcej...

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł dziś (2 marca 2023), wyrokiem w sprawie C‑432/21 ze skargi Komisji Europejskiej przeciwko Polsce, że:

  1. Poprzez przyjęcie w 2016 r. art. 14b ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r.…

Czytaj więcej...

Zarządzeniem z 15 lutego 2023 r. RDOŚ w Białymstoku utworzył rezerwat przyrody Strabla o powierzchni 92,12 ha. Zarządzenie wejdzie w życie 8 marca. Rezerwat leży w gminie Wyszki, w powiecie…

Czytaj więcej...

Od 16 lutego 2023 r. obowiązuje w Unii Europejskiej, w tym w Polsce, jednolity zakaz używania śrutu ołowianego podczas polowań na obszarach wodno-błotnych i w promieniu 100 m wokół nich.…

Czytaj więcej...

Do poniedziałku 20 lutego 2023 r. można składać oferty w ogłoszonym przez RDOŚ w Gorzowie Wlkp. przetargu na Ocenę wpływu działań ochronnych na przedmioty ochrony w 2 obszarach Natura 2000 Diabelski…

Czytaj więcej...

Podkategorie