Wiadomości KP

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli „Przebieg procesu legislacyjnego dotyczącego projektu rozporządzenia w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz sprawowanie nadzoru nad jego działalnością”. Streszczenie oraz pełny raport są dostępne na stronach…

Czytaj więcej...

5 października 2022 Dyrektor RZGW w Poznaniu skierował do właścicieli obwodów rybackich pismo zawierające m. in.: „jako właściciel wody wprowadzam ograniczenia w stosowaniu zanęt spożywczych podczas połowu ryb w…

Czytaj więcej...

5 października 2022 r. RDOŚ w Szczecinie uznał za rezerwat przyrody „Cisy Sosnowickie im T. Szeszyckiego” obszar 4 ha w gminie Przybiernów i w nadleśnictwie Rokita – drzewostan sosnowy w…

Czytaj więcej...

Na stronach Instytutu Ochrony Środowiska opublikowano "Wstępny raportu zespołu ds. sytuacji na rzece Odrze", podsumowujący stan wiedzy na temat katastrofy ekologicznej na Odrze, do jakiej doszło w lipcu i sierpniu…

Czytaj więcej...

22 czerwca Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w „sprawie słowackiego głuszca” tj. w sprawie C‑661/20, dotyczącej zagrożeń dla głuszca w obszarach Natura 2000 desygnowanych dla jego ochrony, powodowanych przez gospodarkę…

Czytaj więcej...

Na stronie internetowej http://natura2000.gdos.gov.pl/pojawiła się informacja o konsultacjach z gminami kolejnych zmian w sieci obszarów siedliskowych Natura 2000. Konsultacje takie oznaczają wolę dokonania tych zmian przez GDOŚ.…

Czytaj więcej...

W czasopiśmie Chrońmy Przyrodę Ojczystą (tom 78, zeszyt 2 – lato 2022) opublikowano uaktualnioną Czerwoną Listę Kręgowców Polski, autorstwa prof. Z. Głowacińskiego.

 

W zakresie ptaków lista wykorzystuje Czerwoną Listę Ptaków…

Czytaj więcej...

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Bartłomiej Obajtek, podjął decyzję o rezygnacji przez RDLP w Gdańsku z utrzymywania certyfikatu  odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC. Z dniem 12 listopada 2022 r.…

Czytaj więcej...

Jak informowaliśmy kilkukrotnie we wcześniejszych Wiadomościach, Forest Srewardship Council (FSC) od 2018 r. lat pracuje nad nowelizacją Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski, co jest konieczne w związku z…

Czytaj więcej...

5 lipca 2022 r. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wydał zarządzenie nr 58, wprowadzające do stosowania, od 1 września, „Wytyczne do zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej”. Wytyczne powstały jako efekt…

Czytaj więcej...

Podkategorie