Wiadomości KP

Ministerstwo Środowiska 24 kwietnia 2019 r. przedstawiło zamiar aneksowania planów urządzenia lasu dla nadleśnictwo Białowieża, Browsk i Hajnówka. Według deklaracji Ministerstwa „Zaprezentowane propozycje przekazujemy zgodnie z właściwościami do Regionalnej Dyrekcji…

Czytaj więcej...

W Ministerstwie Środowiska powstał projekt ustawy o parkach narodowych. Projekt nie należy do oficjalnego nurtu legislacji rządowej, nie ma go w Rządowym Portalu legislacyjnym i nie wie o nim nawet……

Czytaj więcej...

Z okazji ugruntowanej już wiosny i zbliżającego się świętowania, dla odmiany od codzienności proponujemy szczyptę optymizmu. Ktoś mnie ostatnio pytał o film “ DamNation” o udrażnianiu rzek i rozbiórce tam…

Czytaj więcej...

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko 11 kwietnia 2019 r. podpisał 11 dekretów dotyczących ochrony przyrody. Na ich mocy:
  • Powstaje nowy Nobelski Park Narodowy w rejonie pohojskim, obwodzie rówieńskim, sąsiadujący z istniejącym parkiem…

Czytaj więcej...

W portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego zamieszczono projekt nowego rozporządzenia o przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321466/katalog/12581794#12581794

Rozporządzenie porządkuje niektóre wątpliwości i poprawia redakcję przepisów, widać jednak wyraźną…

Czytaj więcej...

UNESCO opublikowało raport misji swoich ekspertów w Puszczy Białowieskiej. Raport będzie rozpatrywany na lipcowej sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Baku.

Dokument (po angielsku) jest dostępny pod: https://whc.unesco.org/document/172879

Raport ocenia,…

Czytaj więcej...

Europejski Instytut Leśny opublikował raport „Żyć z kornikami – nowe perspektywy w związku z alarmującym problemem”. Opracowanie (po angielsku) jest dostępne pod:

www.efi.int/sites/default/files/files/publication-bank/2019/efi_fstp_8_2019.pdf

Publikacja przedstawia syntetycznie problem gradacji…

Czytaj więcej...

Zaplanowana przez Ministrów Rolnictwa i Środowiska eksterminacja dzików, przypominająca „ostateczne rozwiązania” z niedalekiej przeszłości, stała się niewątpliwie tematem tygodnia. Zaplanowany w styczniu i lutym skoordynowany odstrzał dzików, w tym ciężarnych…

Czytaj więcej...

24 listopada 2018 r. weszła w życie nowelizacja estońskiej ustawy o ochronie przyrody, tworząca nowy park narodowy – Alutaguse, o powierzchni 43568 ha. Jest to szósty park narodowy w tym…

Czytaj więcej...

Komisja Europejska opublikowała zaktualizowane wytyczne do interpretacji art. 6 dyrektywy siedliskowej. Obejmują one zarówno obowiązek planowania ochrony i wdrażania środków ochronnych dla gatunków i siedlisk chronionych w obszarach Natura 2000…

Czytaj więcej...

Zarządzeniem z 22 listopada 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. powiększył rezerwat przyrody Mierkowskie Suche Bory ze 131,40 ha na 194,63 ha, uzupełniając także cel jego ochrony…

Czytaj więcej...

Nakładem WWF ukazało się II wydanie publikacji „Dobre praktyki utrzymania rzek” (2018). Poprzednie, pierwsze wydanie ukazało się rok temu (2017). Obecne wydanie jest zaktualizowane i uzupełnione w związku z wejściem…

Czytaj więcej...

Podkategorie