Wiadomości KP

Decyzją z 26 listopada 2020 r., przekraczając 39-krotnie ustawowy termin załatwiania spraw, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska rozpatrzył odwołania TBOP w Kielcach i Klubu Przyrodników i uchylił wydaną w lipcu 2017…

Czytaj więcej...

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE, w związku z niezapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony leśnych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i…

Czytaj więcej...

30 listopada 2020 Prezydent Ukrainy wydał dekret ustanawiający nowy park narodowy Koroliws'ki Beskidi (Królewskie Beskidy) w ukraińskich Bieszczadach. Park rozciąga się pomiędzy polską granicą (po polskiej stronie jest to odcinek…

Czytaj więcej...

Na portalu Rządowego Procesu Legislacyjnegoumieszczony został przygotowany przez GDOŚ projekt zmiany rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000, a do PROP, IOP PAN, OTOP,…

Czytaj więcej...

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim zarządzeniem z dnia 19.11.2020 r. dokonał powiększenia rezerwatu przyrody Bukowa Góra. Treść zarządzenia można znaleźć na stronach RDOŚ.

Jest to drugi…

Czytaj więcej...

W związku z opóźnieniem wejścia w życie nowej Wspólnej Polityki Rolnej (oczekuje się obecnie, że nowa perspektywa WPR, w tym nowe Programy Strategiczne w miejsce obecnych PROW, i w konsekwencji…

Czytaj więcej...

W sobotę, w wieku 55 lat, zmarł w Gorzowie Ryszard Popiel, w latach 80. działacz niepodległościowy i społeczny, uczestnik Młodzieżowego Ruchu Oporu i Ruchu Młodzieży Niezależnej, a w latach 90.…

Czytaj więcej...

Nakładem Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze ukazała się publikacja „Charakterystyka przyrodnicza obszaru otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego”. 400-stronicowa książka pod red. Pauliny Kramarz, przygotowana przez 23 autorów, jest w zasadzie uzasadnieniem projektu powiększenia…

Czytaj więcej...

5 lutego 2020 r.  Minister Klimatu (kierujący wówczas działem środowisko) powołał na 5-letnią kadencję członków Rady Naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego

Tuż przed swoim odejściem z resortu, 28 września 2020…

Czytaj więcej...

Ustawa z 2 marca 2020 r. „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych” (tzw. specustawa COVID) zainspirowała już przynajmniej…

Czytaj więcej...

Minister Środowiska przesłał 8 września 2020 r. wybranym organizacjom pozarządowym projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, zapraszając na spotkanie w tej sprawie w Warszawie w dniu 2010…

Czytaj więcej...

Od 17 sierpnia 2020 r., Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej konsultuje projekt „specustawy suszowej” tj. ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

 

Ustawa zakłada między innymi:…

Czytaj więcej...

Podkategorie