Wiadomości KP

Z powodu negatywnej opinii Wód Polskich i Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Komisja Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa odrzuciła społeczny projekt odtworzenia historycznej plaży pod Wawelem. Wody Polskie i Ministerstwo…

Czytaj więcej...

W związku z rosnącym powtórnie zagrożeniem epidemiologicznym, prawdopodobnym zaostrzeniem rygorów sanitarnych w okresie jesiennym oraz niewielkimi szansami na liczny udział zainteresowanych, z przykrością odwołujemy planowaną pierwotnie na kwiecień br. w…

Czytaj więcej...

19 sierpnia 2020 r. Minister Środowiska ogłosił projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne, polegającej na przesunięciu terminu rozpoczynania polowań na ptaki wodne (krzyżówki, czernice,…

Czytaj więcej...

Koalicja „Niech Żyją” skierowała do Ministra Środowiska i ogłosiła publicznie postulat ogłoszenia pięcioletniego moratorium względem polowania na wszystkie gatunki ptaków łownych (ustalenia całorocznego okresu ochronnego, podobnie jak np. obecnie dla…

Czytaj więcej...

29 lipca 2020 r. opublikowane zostało zarządzenie RDOŚ w Gdańsku w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Lisia Kępa”

Zarządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia.

 

Nowy…

Czytaj więcej...

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE pytanie prejudycjalne, czy prawidłowe jest interpretowanie przez organy krajowe, że zalanie lub podtopienie łąki, skutkujące jej niewykoszeniem, skutkuje przerwaniem wymaganej…

Czytaj więcej...

Na stronie internetowej GDOŚ udostępnione są propozycje zmian obszarów siedliskowych sieci Natura 2000. Jak wyjaśnia GDOŚ „Zmiany te wynikają przede wszystkim z zobowiązań państwa polskiego względem wymogów prawa unijnego. W…

Czytaj więcej...

Na stronie OTOP opublikowane zostały postulaty koalicji organizacji pozarządowych „Rolnictwo dla Przyrody” do programowani a rozwoju obszarów wiejskich (w szczególności do programów rolnośrodowiskowych) na lata 2021-2027.

 

Szczegółowo opracowane i…

Czytaj więcej...

W dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego z dnia 26 czerwca 2020, pod pozycją 1859 ukazało się Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie…

Czytaj więcej...

 

W piątek, 26 czerwca, w wieku 81 lat, zmarł Profesor Ludwik Tomiałojć. Dla kilku pokoleń polskich ornitologów był niekwestionowanym autorytetem naukowym, guru polskiej faunistyki ornitologicznej, a jego kolejne wydania…

Czytaj więcej...

Na zlecenie Komisji Europejskiej powstały europejskie programy ochrony (Habitat Action Plans) siedlisk przyrodniczych 6210 (murawy kserotermiczne) i 4030 (suche wrzosowiska). Dokumenty zawierają dość dogłębne opisy występowania, zróżnicowania i ekologii danego…

Czytaj więcej...

Rozporządzeniem Rady Ministrów, wczoraj, 21 marca 2020 r., powstało ponownie Ministerstwo Środowiska:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/497

Ministerstwo zostało utworzone dla Michała Wosia, powołanego 9 marca na Ministra Środowiska.

 

Wcześniej,…

Czytaj więcej...

Podkategorie