„Jak się troszczyć o obszar Natura 2000 w procesie sporządzania planu zadań ochronnych - wskazówki dla przyrodników”, 2010 r. | Plik PDF