Warsztaty poczwarówkowe - relacja

W ramach projektu "Czynna ochrona ślimaków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: poczwarówki zwężonej (Vertigo angustior) i poczwarówki jajowatej (Vertigo moulinsiana) w północno-zachodniej Polsce" przeprowadziliśmy "warsztaty poczwarówkowe" dla pięciu Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych: w Toruniu, Szczecinku, Szczecinie, Zielonej Górze oraz w Pile. W granicach wspomnianych Dyrekcji realizowaliśmy działania mające na celu poprawę warunków lub zachowanie siedlisk wyżej wymienionych ślimaków. W warsztatach poczwarówkowych wzięło udział blisko 70 osób.

Spotkania składały się z dwóch części - teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej uczestników szkolenia zapoznano z wybranymi gatunkami z rodziny Vertiginidae (ze szczególnym uwzględnieniem poczwarówki zwężonej i poczwarówki jajowatej). Podczas prelekcji omówiono wymagania siedliskowe ślimaków, ich biologię i sposoby ochrony. Uczestników zapoznano również z kluczowymi cechami poczwarówek i metodami zbioru materiału. Przedstawiono gatunki roślin i typy siedlisk przyrodniczych istotne z punktu widzenia zachowania populacji "naturowych" gatunków poczwarówek, a także sposoby ich ochrony. Uczestnicy zapoznali się z dokumentacją fotograficzną stanowisk ślimaków w północno- zachodniej Polsce.

W części praktycznej nasi Goście mieli możliwość porównania różnych gatunków poczwarówek pod mikroskopem stereoskopowym. Niewielkie rozmiary ślimaków utrudniają obserwację ich muszli gołym okiem, a dzięki dużemu powiększeniu każdy mógł porównać konchy i znaleźć różnice w ich wyglądnie.

Ostatnią częścią szkolenia (o ile pogoda dopisała), były warsztaty terenowe. Podczas wyprawy zapoznaliśmy uczestników ze sposobami poszukiwania poczwarówek i z metodami pracy w terenie. Wskazaliśmy też odpowiednie mikrosiedliska dla poczwarówki zwężonej i poczwarówki jajowatej, a także preferowane przez nie gatunki roślin.

Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników został zaproszony na ciepły posiłek.

Serdecznie dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu warsztatów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, Nadleśnictwu Zamrzenica, Nadleśnictwu Złotów oraz Nadleśnictwu Warcino!