poczwarowka prazkowana001

 

Status. Poczwarówka prążkowana nie jest gatunkiem chronionym w Polsce.

Zasięg. Vertigo substriata to gatunek europejski. Występuje w Skandynawii (do 68°) i Finlandii (do 65°), jej obecność została również stwierdzona w Danii, na Wyspach Brytyjskich; na wschodzie zasięg V. substriata sięga do Irlandii. Stanowiska ślimaka znane są też z Niemczech, Holandii, Belgii, Francji, Szwajcarii, Austrii, Czech, Słowacji, północnej części Węgrzech. Na wschodzie notowana jest do północnej części Kaukazu, zaś izolowana część zasięgu opisana jest z Ałtaju (Pokryszko 1999).

Morfologia muszli. Muszla poczwarówki prążkowanej jest prawoskrętna z ilością skrętów 4- 4,7. Koncha jest stosunkowo drobna; jej wysokość u dorosłego osobnika wynosi 1,48-1,98mm, zaś szerokość 0,95-1,17mm (Pokryszko 1999). Otwór jest półkolisty i zaznacza się w nim obecność 5-7 zębów. Dołek osiowy jest zakryty, a na ostatnim skręcie jest obecne zgrubienie karkowe, kallus nie jest wykształcony.
Cechą charakterystyczną V. substriata jest obecność wyraźnego prążkowania na powierzchni muszli. Daje ono wrażenie struktury aksamitu, gdy oglądamy konchę pod mniej-szym powiększeniem. Dosyć specyficzny jest również zarys skorupki, kształtowany przez głęboki szew i wypukłe skręty.

Siedlisko. Poczwarówka prążkowana jest notowana w obrębie zróżnicowanych siedlisk i występuje zarówno w górach jak i na nizinach (Pokryszko 2003).
W Polsce mięczak jest opisywany z lasów mieszanych i liściastych, żyje w ściółce nad strumieniami. W polskich górach Vertigo substriata jest spotykana do wysokości ok. 1000 m n.p.m. (Wiktor 2004). Na turzycowiskach w północno- zachodniej części kraju jest dosyć częsta - szczególnie w strefie graniczącej z lasem.

Literatura:

  1. Pokryszko BM. 1999. The Vertiginidae of Poland (Gastropoda: Pulmonata: Vertiginidae)- a systematic monograph. Annales Zoologici, Warsaw, 43: 133-257.
  2. Pokryszko B.M. 2003. Vertigo in Continental Europe- autecology, threats and conservation status (Gastropoda, Pulmonata: Vertiginidae). Heldia 5, pp. 13-25
  3. Wiktor A. 2004. Ślimaki lądowe Polski. Wydawnictwo Mantis, Olsztyn, p.302.

 


Tekst i foto: Zofia Książkiewicz