Relacje

 

 

W dniu 5 marca 2020 r. w Świebodzinie odbył się XXXVIII Lubuski Konkurs Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych. Temat wiodący konkursu brzmiał: „Rośliny pól, łąk, muraw i torfowisk”.…

Czytaj więcej...

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy w ostatnim okresie wsparli naszą działalność! Do dnia 19 czerwca otrzymaliśmy 85 wpłat na łączna kwotę 13909 zł. W międzyczasie, oprócz zbiórki publicznej podjęliśmy szereg innych…

Czytaj więcej...

11 maja 2019 r. zorganizowaliśmy w naszej Sudeckiej Stacji Terenowej w Uniemyślu wiosenną imprezę edukacyjną z cyklu „Na tropie przyrody”. W tym roku postanowiliśmy zmierzyć się z delikatnym tematem dotyczącym…

Czytaj więcej...