Poniższa lista propozycji rezerwatów ma charakter roboczy i jest punktem wyjścia do dyskusji o potrzebie dodania, usunięcia, bądź uszczegółowienia granic poszczególnych obiektów. Bardziej szczegółowy opis dla poszczególnych propozycji znajduje się w tabeli exel. W roku 2022 prowadzone będą badania terenowe mające na celu uszczegółowienie poszczególnych opisów propozycji rezerwatów i ich granic. Osoby mające dane terenowe z proponowanych obszarach proszone są o kontakt z koordynatorami (dane kontaktowe: dorota.horabik.kp[at]gmail.com).

AKTUALIZACJA - wrzesień 2022

poniższa mapa zawiera dwie warstwy - pierwotna propozycję sieci oraz jej aktualizację z września 2022. Domyślnie obie warstwy sa widoczne. W celu wyświetlenia tylko jednej z nich należy użyć funkcji znajdującej się pod ikoną 


 

 

 


Mapę można także przeglądać w serwisie UMap na pełnym ekranie.