Ważki. Przewodnik entomologa.

Bellmann Heiko
Opis
Seria wydawnicza: Przewodnik entomologa

Wydawnictwo: MULTICO
Rok wydania: 2010

Format: 13 x 19 cm
Liczba stron: 280 stron
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7073-706-1

Celem niniejszej książki jest ułatwienie dostępu wszystkim zainteresowanym ochroną przyrody, a zwłaszcza pracownikom Lasów Państwowych, do niezbędnych informacji o chronionych siedliskach przyrodniczych oraz gatunkach roślin, zwierząt i grzybów, związanych z terenami otwartymi - murawami, łąkami, wrzosowiskami i skałami.

W zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, obok lasów, znajduje się wiele ekosystemów otwartych. Zajmują one około 4,5% ogólnej powierzchni, jaką zarządzają Lasy Państwowe. Mimo stosunkowo niewielkiej powierzchni terenów otwartych, i zwykle ich dużego rozproszenia wśród lasów i użytków rolnych, są one bardzo cenne dla ochrony różnorodności biologicznej. Gospodarzami i wykonawcami zadań ochronnych, określonych w opracowanych dla tych obszarów planach, będą miejscowi leśnicy, dla których przygotowano ten poradnik.

Spis treści:

Wykaz skrótów
O ważkach                                                 
Budowa ciała postaci dorosłej                
Budowa ciała larwy                                              
Kopulacja                                                   
Składanie jaj                                                          
Terytorializm i długość życia                   
Rozwój larw                                                
Przeobrażenie                                           
Siedliska                                                     
Wybrane biotopy Europy Środkowej     
Zagrożenia i ochrona                               
Łapanie, hodowla i zbiory                        
Fotografowanie                                         
Klucz do oznaczania gatunków                                  
Klucz do oznaczania postaci dorosłych                       
Klucz do oznaczania larw                       
Gatunki ważek                                                                 
Wykaz opisanych gatunków i zasięg ich występowania      
Rodzina Calopterygidae (świteziankowate)                
Rodzina Lestidae (pałątkowate)                                     
Rodzina Platycnemidae (pióronogowate)                    
Rodzina Coenagrionidae (łątkowate)                           
Rodzina Aeshnidae (żagnicowate)                               
Rodzina Cordulegastridae (szklarnikowate)                
Rodzina Corduliidae (szklarkowate)                             
Rodzina Libellulidae (ważkowate)                                
Literatura uzupełniająca
Skorowidz