Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków. Tom II

Pod redakcją: Wiesława Bogdanowicza, Elżbiety Chudzickiej, Irminy Pilipiuk i Ewy Skibińskiej
110,00 zł
110,00 zł
Opis

Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków. Tom II - Arthropoda pro parte; Insecta pro parte (Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera et Lepidoptera excluduntur); Entognatha.  
Wydawnictwo: Muzeum i Instytut Zoologii PAN
Rok wydania: 2007

Format 20x26 cm
Oprawa: twarda
Liczba stron: 505 
ISBN 978-83-881470-7-4
 

 "Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków" jest opracowaniem monograficznym, którego celem było zgromadzenie kompleksowej informacji o różnorodności gatunkowej naszej fauny, jej walorach oraz stopniu zbadania poszczególnych taksonów. Opracowanie zawiera zestawienie wszystkich współczesnych gatunków zwierząt stwierdzonych w Polsce (zazwyczaj jednak z wyłączeniem fauny Bałtyku) oraz charakterystykę taksonów wyższej rangi, poczynając od typu na rodzinie kończąc. Dla wyróżnionych grup taksonomicznych podano także oceny stanu ich zbadania na tle fauny światowej, Europy, a niekiedy i krajów ościennych. Poszczególne rozdziały zamykają streszczenia w języku angielskim.

Wykazy gatunków występujących w Polsce sporządzone zostały na podstawie danych pochodzących z piśmiennictwa, niepublikowanych danych własnych autorów oraz materiałów muzealnych, które w wielu przypadkach zostały krytycznie zweryfikowane na potrzeby niniejszego opracowania. Wzbogacono je o szereg szczegółowych informacji biologicznych i faunistycznych, dotyczących zarówno miejsca i środowiska występowania gatunku, jego liczebności, preferencji siedliskowych, typu fagizmu i miejsca w strukturze troficznej w biocenozie, jak również taksonomii i ochrony przyrody.

Monografia "Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków" ukaże się w trzech tomach (Tomy I i II - bezkręgowce, Tom III - kręgowce), obejmujących grupy systematyczne o różnej randze i wielkości. Jest ona adresowana nie tylko do zoologów różnych specjalności, ale również do przyrodników w szerokim znaczeniu tego słowa. Może być przydatna w pracy konserwatorów przyrody, pracowników parków narodowych i krajobrazowych, służb kwarantannowych, jak i odpowiednich urzędów na wszystkich poziomach administracji rządowej i samorządowej. Powinna ona być także pomocna w nauczaniu biologii w ośrodkach edukacji ekologicznej, w szkołach średnich i na uczelniach.