Czerwona Księga Karpat Polskich - Rośliny Naczyniowe

Opis
Rok wydania: 2008
Wydawnictwo: IOP PAN Kraków
Format: A4
Oprawa: twarda
Liczba stron: 614 
ISBN: 978-83-89648-71-6

 

335 fotografii barwnych, 64 barwne ryciny i 23 ryciny czarno-białe, ponad 400 kolorowych map (zasięgi ogólne i występowanie w Karpatach). Zamieszczono 224 gatunki (nieco ponad 10% wszystkich gatunków roślin naczyniowych występujacych w stanie dzikim na obszarze Karpat Polskich). Wśród nich 18 gatunków całkowicie wymarłych na obszarze Karpat Polskich, 4 wymarłe w przyrodzie lecz chronione ex situ, 47 gatunków krytycznie zagrozonych, 42 gatunki zagrozone oraz 77 gatunków narażonych na wyginięcie. Ponadto do grupy niższego ryzyka zaliczono 23 gatunki.
Pozostałych 13 gatunków znalazło sie w kategorii o nieokreślonym stopniu zagrożenia (DD). Dla każdego z ponad 200 omówionych gatunków podano informacje o morfologii, biologii, zasięgu ogólnym i rozmieszczeniu w Polsce oraz w Karpatach, zajmowanych siedliskach, istniejących zagrożeniach populacji i ich ochronie. Ilustracje obejmują mapy zasięgów na półkuli północnej lub w Europie oraz w Polsce, a ponadto mapy rozmieszczenia poziomego i pionowego w Karpatach. Zdjęcia lub rysunki pokroju roślin, w niektórych przypadkach także zajmowanych biotopów.