Polska Czerwona Księga Roślin

Róża Kaźmierczakowa, Kazimierz Zarzycki, Zbigniew Mirek
Opis
Wydawnictwo: Instytut Ochrony Przyrody PAN
Rok wydania: 2014 (wydanie III uaktualnione i rozszerzone)
Format: 30,5 cm x 21 cm
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 895 stron
ISBN: 978-83-61191-72-8
 

 
Trzecie uaktualnione i rozszerzone wydanie Polskiej Czerwonej Księgi Roślin obejmuje 370 taksonów paprotników i roślin kwiatowych i jest rozszerzone w stosunku do poprzedniego o 85 taksonów. Zastosowano klasyfikację zagrożeń wprowadzoną przez Światową Unię Ochrony Przyrody (Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. Version 9.0. 2011), odnosząc ją do statusu  taksonu w naszym kraju. Spośród taksonów zamieszczonych w Księdze, 68 uznanych zostało przez Światową Unię Ochrony Przyrody za zagrożone w skali globalnej (The IUCN Red List of Threatened Species; http://www.iucnredlist.org/), a 120 za zagrożone w Europie (Bilz i in. 2011).

Opisano:

- 36 spośród 38 gatunków roślin występujących w Polsce objętych Konwencją Berneńską;
- 43 spośród 52 gatunków roślin występujących w Polsce objętych Dyrektywą Siedliskową;
- 51 spośród 59 gatunków objętych ogólnopolskim monitoringiem przyrodniczym.

W Księdze zamieszczono opisy 42 gatunków wymarłych, spośród nich 37 to gatunki całkowicie wymarłe EX oraz 5- wymarłe w stanie dzikim EW; 111 krytycznie zagrożonych gatunków CR; do kategorii zagrożonych wyginięciem EN zaliczano 102 taksony; 102 gatunki stanowią taksony narażone na wyginięcie VU; kategorię bliskich zagrożenia NT reprezentuje 11 gatunków; tytułem przykładu zamieszczono w Księdze dwa gatunki o stopniu zagrożenia niewystarczająco rozpoznanym reprezentujące kategorię DD.

W Księdze zamieszczono głównie rośliny rodzime, z natury występujące w Polsce. Włączono też grupę roślin od dawna zadomowionych.

Sprostowanie:

W Polskiej Czerwonej Księdze Roślin błędnie podano imię Autora fotografii Helleborus purpurascens nr 51 na stronie 156. Autorem tego zdjęcia jest Pan Jan Kucharzyk. Redakcja przeprasza Autora za zaistniałą pomyłkę.