Zanim zginą maki i kąkole...

Ratyńska H.
Teraz w nowej cenie! Publikacja jest "mini-monografią chwastów polnych".
10,00 zł
10,00 zł
Opis
Wydawnictwo Klubu Przyrodników
Rok wydania: 2003
Oprawa: miękka
Format: 15x21 cm
Liczba stron: 55
ISBN: 83-87846-31-7


"Idea ochrony chwastów w Polsce jest stosunkowo nowa, aczkolwiek botanicy już na początku lat siedemdziesiątych zauważyli, że rośliny typowo polne, towarzyszące uprawom zaczynają ustępować. Ich najbogatsze ugrupowania utrzymały się jeszcze tylko na obszarach najbardziej zacofanych gospodarczo. Wielu autorów już przed blisko 30 laty pisało o zmianach zachodzących we florze pól pod wpływem intensyfikacji rolnictwa. W latach dziewięćdziesiątych powstała lista ginących gatunków chwastów Polski, a równolegle publikowane były przykłady lokalnych wykazów, dotyczących różnych regionów kraju. Przez wieki wszystkie wysiłki producentów rolnych skierowane były na eliminację konkurentów roślin uprawnych. Jak wielki udało im się odnieść sukces, świadczy fakt, że niektóre gatunki zostały prawie doszczętnie lub całkowicie wytępione, a wiele należy do zagrożonych. Dziś, chcąc zachować pełnię różnorodności otaczającej nas przyrody, musimy chronić chwasty".
Publikacja jest "mini-monografią chwastów polnych". Książka porusza m. in. następujące tematy: Co to są chwasty? Skąd wzięły się nasze chwasty i ile ich właściwie jest? Dlaczego interesujemy się chwastami? Dlaczego chwasty mogą konkurować z roślinami uprawianymi? Jakie są źródła zachwaszczenia pól ? Czy to prawda, że rozsadnikami chwastów są zadrzewienia śródpolne? Najbardziej ekspansywne chwasty. Kto z kim lubi rosnąć i dlaczego? Chwasty jako bioindykatory. Czy chwasty to tylko konkurenci roślin uprawnych? Ziołolecznictwo i inne sposoby wykorzystania chwastów. Znaczenie roślinności segetalnej w krajobrazie. Zagrożone oraz ginące gatunki i zbiorowiska. Gdzie szukać rzadkich chwastów polnych i ich dobrze wykształconych zbiorowisk, czyli dokąd mogą uciec chwasty? Możliwości zabezpieczenia zasobów flory i roślinności synantropijnej ("Dekalog wielbiciela chwastów"). Rośliny transgeniczne - obawy i zagrożenia.