Rośliny wydm, klifów, solnisk i aluwiów. Flora Polski.

Barbara Sudnik-Wójcikowska, Agnieszka Krzyk
81,00 zł
81,00 zł
Opis

Rośliny wydm, klifów, solnisk i aluwiów

Seria wydawnicza: Flora Polski
Typ publikacji: atlas/leksykon
Język: polski
Format: 16 x 21,5 cm
Liczba stron: 320
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7763-288-8


Kolejny już tom z popularnonaukowej serii "Flora Polski".
Prezentowany w tej książce zestaw gatunków jest, w porównaniu z pozostałymi tomami, chyba najbardziej zróżnicowany.
Obejmuje rośliny z czterech typów siedlisk, takich jak: wydmy, klify, aluwia i solniska. Są to siedliska specyficzne lub stosunkowo rzadkie na terenie Polski, albo ograniczone do określonych regionów.
Każdy opis zawiera szczegółową charakterystykę botaniczną, informacje o występowaniu gatunku w Polsce i siedlisku, w którym rośnie.
Wszystkie najważniejsze cechy botaniczne przedstawiono na licznych fotografiach. Łącznie w książce zamieszczono 232 szczegółowe portrety roślin. Wśród przedstawianych roślin jest spora grupa gatunków chronionych, rzadkich lub ginących, zamieszczonych w Polskiej czerwonej księdze roślin oraz na lokalnych czerwonych listach.