Corine biotopes w integracji danych przyrodniczych w Polsce

Dyduch-Falniowska A., Zając K.
6,00 zł
4,20 zł
Opis

Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 1996, ISBN 83-901236-2-2