Ochrona torfowisk alkalicznych w Polsce. Raport z realizacji projektów LIFE
UWAGA! Koszt publikacji to 0,00 PLN. Doliczone zostana jedynie koszty przesyłki!


Publikacja powstała w ramach projektów LIFE dotyczących ochrony torfowisk alkalicznych w Polsce: LIFE11 NAT/PL/423 oraz LIFE13 NAT/PL/023.

Publikacja jest darmowa. Proszę dodać produkt do koszyka. Naliczone zostana jedynie koszty przesyłki
Opis

 

"Miodokwiat krzyżowy, skalnica torfowiskowa, lipiennik Loesela, sit tępokwiatowy, turzyca strunowa, turzyca dwupienna to gatunki w Polsce rzadkie i zagrożone wyginięciem. Ich wspólną cechą jest występowanie na torfowiskach alkalicznych – specyficznych ekosystemach mokradłowych zasilanych czystymi wodami podziemnymi, zasobnymi w sole wapnia i magnezu. Charakteryzują się niezwykłym bogactwem flory, szczególnie mszaków, a większość spośród występujących tam roślin to gatunki opisywane w czerwonych księgach gatunków wymierających. Niestety, torfowiska alkaliczne giną w zastraszającym tempie. Na przestrzeni ostatnich dwóch wieków zniszczyliśmy ponad 90% pierwotnego ich areału. Najlepiej zachowane i największe obserwować możemy jedynie w dolinie górnej Biebrzy i dolinie Rospudy. Pomimo wybitnych walorów przyrodniczych, wyróżniających nasz kraj na tle Europy, niezwykle ważnej roli w kształtowaniu zasobów wodnych kraju i marginalnego znaczenia dla gospodarki rolnej, torfowiska alkaliczne wciąż narażone są na degradację! Niniejsza publikacja prezentuje w jaki sposób, na przestrzeni ostatnich kilku lat, próbowaliśmy te cenne ekosystemy ratować. Mamy nadzieję, że opisane tu działania będą w przyszłości nie tylko kontynuowane, ale też rozszerzane na inne obszary.."

 

z okładki. Robert Stańko